dimarts, 24 de març del 2015

Fonaments


El fonament té la funció de suportar i descansa la construcció en el terreny on es construeix. La dimensió d´un fonament va relacionat amb el tipus de construcció i amb el terreny on va assentat.

dissabte, 14 de març del 2015

Preparació de fonaments

Abans de fer els fonaments s'ha de preparar el terreny anivellant la zona on anirà assentat el fonament del mur o pilar de formigó. 
Per anivellar el terreny es fa una base amb formigó de més baixa resistència que la del fonament,
Aquesta base de formigó permetrà la correcta col·locació del ferro de l'interior del fonament.
Impedint el contacte del ferro amb la terra