dimecres, 13 de maig del 2015

Fusió entre murs de formigó

Quan s'han de fer murs de llargues longituds que no es poden encofrar d'un sol cop, es fan per trams utilitzant talls de fusió.
En els talls de fusió es talla l’encofrat mitjançant un encofrat lateral que permet omplir de formigó de un tram del mur. Un cop el formigó estigui sec, es recupera el material per l’encofrada del següent tram de mur i així successivament.


El factor més important del tall de fusió és conservar sempre la continuïtat del ferro per tenir una correcte unió entre trams de mur.

dilluns, 4 de maig del 2015

Ferro interior mur de formigó


 
EL FERRO DEL MUR DE FORMIGÓ

El ferro que es posa dins d'un mur de formigó té unes característiques. Ha de ser corrugat i amb una resistència específica per a estructures de formigó.

La quantitat i gruix del ferro que es col·loca està relacionada amb l'altura i funció del mur.