dimarts, 25 d’agost del 2015

Teulades inclinadesTeulades inclinades,
Les teulades inclinades es poden construir de moltes maneres i amb varis tipus de material. La teulada es la part de la casa que ens protegeix de les inclemències del temps.


En el cas de la foto, tenim una teulada que s´ha construït amb una llosa inclinada de formigó armat, on si col·locarà un aïllament tèrmic, a sobre una capa de morter de 5 cm i per acabat final la teula.   

dilluns, 10 d’agost del 2015

Forjat reticular


 De forjats i a varies maneres de construir. Aquest cas tenim el forjat reticular on consta de nervis de formigó armat en forma de quadricula per tan la carrega es reparteix en dos sentits. Els nervis connecten a massissos de formigó on descansaran sobre pilars.