dijous, 9 de juliol del 2015

Solera per silo o sitja


SOLERA PER SIL O SITJA

La solera, es un bloc de formigó armat que fa de base per assentar-hi el sil o sitja.
La solera pot ser de varies formes i dimensions. Com més gran sigui la sitja més elevades seran les dimensions de la solera, tan de profunditat com d'amplada, i més elevat serà el tan per cent del ferro.
PART INTERIOR DE LA SOLERA

Un cop fet l'anell de formigó que fa de solera (base) per la sitja,  es construeix l'interior en forma d'embut per fer més fàcil l'extracció del producte que s'hi ha enmagatzemat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada